ورود فراموشی رمز عبور ورود با رمز یک بار مصرف
ورود
فراموشی رمز عبور
تغییر کلمه عبور
ورود با رمز یک بار مصرف
ورود

راهنما

  • مقادیر مجاز برای نام کاربری کد ملی یا ایمیل یا شماره تماس می باشد
  • بعد از وارد کردن اشتباه کلمه عبور به تعداد خاص برای مدتی نام کاربری شما غیر فعال می شود
  • در صورتی که نام کاربری شما ایمیل باشد جهت فراموشی یا ورود با رمز یک بار مصرف کد برای شما ایمیل می شود
  • در صورتی که نام کاربری شما شماره همراه شما باشد برای فراموشی یا ورود با رمز یک بار مصرف کد برای شماره همراه شما پیامک می شود
  • در صورتی که نام کاربری شما کد ملی باشد کد فراموشی یا ورود با رمز یک بار مصرف برای شما پیامک می شود و در صورتی که شماره همراه شما یافت نشود برای ایمیل شما ایمیل می شود